משרדנו: התקשורת 5, אשדוד | טלפון. 054-5227808  | מייל. alina.k.adv@gmail.com
כל הזכויות שמורות © איציק איתן משרד עורכי דין | בניית אתרים | תחזוקת אתר

פניה לעורכי דין

  נושא

  שם מלא *

  טלפון *

  דוא"ל *

  הודעה *

   

  כל רכושו וכספיו של אדם עם פטירתו עוברים ליורשיו, ועזבונו מתחלק לפי הוראותיה של צוואה שהותיר, ואם צוואה אין אז בהתאם לקבוע בחוק. אך לא רק רכוש מותיר אחריו נפטר אלא לעיתים  גם חובות. בנסיבות אלה עולה השאלה מהי אחריות היורשים לפירעונם?

  חוק הירושה, חשוב להבהיר כבר בתחילה, עורך הפרדה בין נכסים וחובות של העיזבון לבין נכסיהם וכספם האישי של היורשים. עצם היות אדם יורש אינו מחייב אותו לכסות את חובות המוריש מכיסו האישי, ונושי המוריש אינם יכולים לדרוש כי חובותיו יפרעו מנכסיהם האישיים של היורשים.

   

  פירעון חובות לפני ואחרי חלוקת העיזבון

  החוק בכל הקשור לפירעון חובות המוריש, בוחן מתי תשלומם מתבקש: במצב הראשון לפני שהעיזבון חולק, היורשים שעדיין לא קיבלו את חלקם בעיזבון אינם אחראים לחובות שצבר הנפטר, וכל שעליהם או על מנהל העיזבון לעשות הוא לפרוע את החובות מתוך נכסי העיזבון.

  המצב השני הוא לאחר שהעיזבון כבר חולק וכל יורש קיבל לחזקתו את מנתו בירושה, ולפתע מופיע נושה ודורש את הכספים שהנפטר היה חייב לו. לפי הוראות הדין בנסיבות אלה נבחנת השאלה האם העיזבון חולק לאחר שהיה פרסום שהזמין נושים לפרט את תביעותיהם, או שהעיזבון חולק ללא הזמנה כזו.

  ככל שיורש יוכיח כי נערך פרסום המזמין נושיו של נפטר להציג תביעותיהם, לפי לשון החוק  כנראה שיהיה בכך כדי לפטור את היורש מתשלום חוב כלפי נושה שנמנע מלהציג דרישתו בזמן, למרות הפרסום. כלומר, היורש ייוותר עם כל אשר שקיבל בירושה, והנושה יישאר בידיים ריקות. 

  batch of american dollars

   

  סנקציה קשה על הסתרה מהנושים

  מה קורה כאשר לא הוזמנו הנושים? ובכן, כאן, לפי החוק, בוחנים את תום ליבם של היורשים: אם יתברר שהיורש לא ידע על החובות, הנושה יכול לתבוע ממנו את פרעונם, אך לא יותר משווי החלק שקיבל לרשותו.

  אך אם יוכח שהיורש נעדר תום לב וידע על חובותיו של הנפטר אך לא פעל בהתאם, החוק קובע שהנושה יוכל לתבוע ממנו לשלם את החוב עד גובה כל העיזבון (ולא רק בשיעור החלק שקיבל).

  מדובר בסנקציה קשה. לדוגמא ניתן לחשוב על מקרה שבו ארבעה אחים יורשים את הוריהם, בחלקים שווים – היינו כל אחד מקבל רבע מעזבון הוריו. למנוחים היו חובות, אך ילדיהם (היורשים) לא מודיעים לנושה על מות הוריהם. אם הנושה יוכיח שאחד היורשים ידע על החוב אך לא טרח להודיע לו על פטירת ההורים, הוא יהא זכאי לתבוע את אותו יורש בסכום שווי העיזבון על אף שקיבל לידו רק רבע ממנו.

  דין זהה חל גם כאשר יורש פועל בדרכים אחרות כדי למנוע סילוקם של חובות, מעלים נכסי העיזבון או שמסתיר קיומו של חוב או פועל כדי להכשיל את סילוקו.

   

  מאת עוה”ד יצחק איתן (פרנלדס) וארתור בלאייר

  e-mail: alina.k.adv@gmail.com

   054-5227808

   


  שיתוף:

  ×