משרדנו: התקשורת 5, אשדוד | טלפון. 054-5227808  | מייל. alina.k.adv@gmail.com
כל הזכויות שמורות © איציק איתן משרד עורכי דין | בניית אתרים | תחזוקת אתר

פניה לעורכי דין

  נושא

  שם מלא *

  טלפון *

  דוא"ל *

  הודעה *

   

  לעתים במצבי מצוקה כלכלית אנשים פונים לגורמים שונים לצורך נטילת הלוואות שלא באמצעות הבנק. כידוע, הלוואות אלה נושאות ריביות עתק ותכופות הן מתכון ודאי להסתבכות כלכלית. על מנת להסדיר את שוק ההלוואות החוץ-בנקאיות, וכדי להגן על לווים מריביות מופרזות ותנאים דרקוניים בעת נטילת הלוואה, באות הוראות החוק להסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות.

  החוק חל על כל מי שמעניק הלוואה והוא אינו בנק או תאגיד נלווה כגון חברות כרטיסי אשראי. החוק חל לא רק על חברות המעניקות הלוואות אלא גם בין אנשים פרטיים. החוק מגביל את הריבית השנתית המרבית המותרת לגבייה בשיעור של עד פי 2.25 משעור הריבית הממוצע באשראי בנקאי לא צמוד שמפרסם בנק ישראל מדי חודש. כך, נכון להיום (פברואר 2015) הריבית המרבית שמותר לקחת מהלוואה חוץ-בנקאית אינה יכולה לעלות על 8.1% מגובה ההלוואה בשנה. אם הלווה מוכיח שהמלווה העמיד את ההלוואה על ריבית גדולה יותר מהמותר בחוק, בית המשפט יכול להורות על חישוב רטרואקטיבי שיתאים לדרישות החוק או אפילו לבטל את חוזה ההלוואה.

  החוק מבהיר שהלוואה חוץ-בנקאית חייבת להיות מלווה בהסכם מסודר בין המלווה ללווה. יש לעשות את החוזה בכתב ולכלול בו פרטים רבים, ובהם: שמות הצדדים להסכם וכתובותיהם, סכום ההלוואה, תקופת ההלוואה, גובה הריבית, אם יש הצמדות ונקבעת ריבית פיגורים – פירוט לגבי סוגי ההצמדות ושיעור ריבית הפיגורים, תנאי ההחזר של ההלוואה, מה קורה במקרה של הפרת ההסכם ועוד. יצוין שכאשר הלוואה ניתנת בין אנשים פרטיים לא חלה חובה זו. דולר תומך בבית

  שעה שלא נערך הסכם בכתב בין הצדדים כהוראת החוק או נעשה הסכם שלא כולל את כל התנאים הנדרשים, מדובר בהפרתה של חובת הגילוי ואף הטעיה, ובנסיבות מסוימות ניתן להביא לביטול תנאים בהלוואה.

  כאשר לווה אינו עומד בתשלום, פעמים רבות בגלל ריבית הנשך, המלווים נוקטים הליכי גבייה ומגישים תביעה לבית משפט או פותחים תיק הוצאה לפועל תוך איום נגד החייב כי יטילו עליו עיקולים על השכר וחשבון הבנק והגבלות לרוב.

  חשוב לדעת: כאשר מוגשת נגד לווה תביעה בגין הלוואה חוץ-בנקאית, בין אם לבית משפט ובין אם ללשכת הוצאה לפועל, ובמקרי הגשת שיק או שטר חוב, שמקורו באותה הלוואה, לביצוע בהוצאה לפועל, החוק קובע סדרי דין מיוחדים שחובה לפעול לפיהם. פעמים רבות המלווים אינם עומדים בדרישות הדין, וקיימות דרכים חוקיות להתמודדות עם ההליך עד כדי דחיית התביעה.

  באמצאות נקיטת פעולה משפטית נכונה ניתן להפחית משמעותית סכומי חוב שנוצרו כתוצאה מריביות נשך ותנאים דרקוניים בהלוואות חוץ-בנקאיות.

   

  מאת עו”ד יצחק איתן (פרנלדס)

  e-mail: alina.k.adv@gmail.com

  Our Facebook Page  Our Facebook Page 054-5227808

   


  שיתוף:

  ×