משרדנו: התקשורת 5, אשדוד | טלפון. 054-5227808  | מייל. alina.k.adv@gmail.com
כל הזכויות שמורות © איציק איתן משרד עורכי דין | בניית אתרים | תחזוקת אתר

פניה לעורכי דין

  נושא

  שם מלא *

  טלפון *

  דוא"ל *

  הודעה *

   

  האם תגמולי ביטוח חיים הם חלק מעיזבון הנפטר? כיצד ניתן לשנות מוטבים? התשובות לפניכם

   

  אדם שמעוניין לקבוע מה ייעשה בנכסי עזבונו לאחר מותו וכיצד יחולקו, נוהג לערוך צוואה. לעתים הצוואה נוקטת לשון כללית כיוון שבעת עריכתה המצווה אינו יודע מה יהיה הרכוש שישאיר כלאחר מותוו. עוד מקובל לקבוע בצוואה הוראות כלליות הנעדרות פירוט לפיהן כל כספי ורכוש המצווה (היינו, עזבונו) יועברו לפלוני או יתחלקו באופן שווה בין ילדיו. באין צוואה יתחלק העיזבון בהתאם לקבוע בחוק הירושה.

  נוסף על רכוש, כספי פקדונות חסכונות וכיוצא באלה, רבים משאירים אחריהם נכסים בדמות תגמולי ביטוח חיים וכספים המגיעים מתוקף חברות בקופת תגמולים או בקרן פנסיה. כך, לדוגמה, אם ביטחתם את עצמכם בביטוח חיים, עקב מותכם (קרי, בעת קרות אירוע ביטוחי) על חברת הביטוח לשלם התגמולים לפי הפוליסה. לפי ההיגיון הפשוט, סכומים אלה צריכים להתווסף לעיזבון ולהתחלק בין יורשי הנפטר, כהוראת צוואה או לפי החוק. 

  לפי הדין כספי תגמולי ביטוח חיים אינם נכללים בעיזבון

  אלא שהחוק קובע אחרת. סעיף 147 לחוק הירושה קובע, בניגוד לאינטואיציה, שכספים שיש לשלם עקב מותו של אדם “על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה” אינם נכללים בעיזבון, אלא אם כן נקבע כך באופן מפורש.

  כאשר אדם עורך ביטוח הוא נדרש להורות לחברת הביטוח למי ישולמו תגמולי הביטוח בעת קרות אירוע ביטוחי, כאשר אותו אדם שיקבל את התגמולים נקרא “מוטב”. לכן בעת שאדם מתקבל לחברות בביטוח פנסיוני או בקופת גמל הוא נדרש לקבוע במסמך ההצטרפות מה שמכונה “הוראת מוטבים”.

  במילים אחרות, סעיף החוק קובע שאם יש לכם ביטוח חיים או אתם חברים בקופת תגמולים או בקרן פנסיה, הוראת המוטבים שבהם מתגברת על הוראות צוואה; ובאין צוואה, הוראת המוטבים תגבר על חלוקת העיזבון לפי הדין. הנה, על-אף שעקרון העל בדיני ירושה והמגדלור שלאורו הולכים בתי המשפט הוא כיבוד רצון המצווה כפי שמתגלה בלשון הצוואה, כאשר קיימת הוראת מוטבים בביטוח שסותרת את האמור בצוואה, הוראה זו תגבר. כך, אם לדוגמה קבעתם בפוליסת ביטוח החיים שבמותכם התגמולים ישולמו לשותפכם העסקי, ואילו בצוואה כתבתם שכל עזבונכם יועבר לילדיכם – תגמולי הביטוח ישולמו לשותף. 494499_74504756

  סעיף 147 לחוק הירושה, שמחריג מהעיזבון כספים מהסוג האמור, הוא דוגמה מובהקת להוראה סוציאלית שבצדה היגיון רב. אם במקרה לא ידעתם, בעיזבון נכללים לא רק נכסים וזכויות שהמוריש משאיר במותו, אלא גם חובותיו. לכן בהתאם לחוק הירושה, במות החייב, וטרם שעיזבונו מחולק, יכול לצוץ הנושה ולדרוש להיפרע בגין החוב מהעיזבון. אלא כיוון שלפי סעיף 147 לחוק הירושה תגמולי ביטוח חיים אינם מהווים חלק מקופת העיזבון, הנושים לא יכולים לגעת בהם ולעקל אותם כדי להיפרע בקשר עם חובות הנפטר – והכספים מגיעים למוטבים כאשר הם “נקיים”. כוונת הוראה זו להבטיח ששאירי המנוח (לרוב אלה אלמנתו או ילדיו הקטינים) יקבלו את תגמולי ביטוח החיים גם אם המנוח השאיר אחריו חובות ניכרים.

  ניתן לשנות מוטבים בעת עריכת הצוואה

  עניין זה לעתים יוצר תסבוכת ומצבים לא נעימים בקרב קרובי הנפטר. לדוגמה, מקרה שבו יוסי, אדם נשוי, קובע את אשתו כמוטבת בפוליסת ביטוח החיים שלו. מקץ מספר שנים יוסי מתגרש מאשתו ונישא בשנית, אך שוכח להחליף את זהות המוטב בפוליסה על שם האישה השנייה. שכחה זאת עלולה לעלות ביוקר, משום שגם אם לימים יוסי ערך צוואה ובה הורה להעביר את כל נכסי עיזבונו לאשתו השנייה ולילדיו, הרי שבכל הנוגע לתגמולי ביטוח החיים – כך לא יקרה והכספים ישולמו לגרושתו, וזאת לנוכח הוראת מוטבים שיוסי שכח לשנות.

  דוגמה נוספת היא מקרה שבו נפטר אדם שהיה שקוע בחובות. אותו אדם קבע את ילדיו כמוטבים בקרנות הפנסיה וביטוח החיים. אלמנתו, שהסתמכה על כספי הביטוח לכיסוי החובות ולפרנסתה הזדעזעה לגלות שנותרה בלי כלום ונאלצה להתחנן לילדיה שיעבירו אליה כספים.

  דעו: ניתן לשנות הוראת מוטבים גם באמצעות צוואה, אך זאת בשני תנאים מצטברים: ההוראה בצוואה שמשנה את זהות המוטב צריכה להיות מנוסחת באופן ספציפי, מפורש, ברור וחד-משמעי, כלומר כזה שאינו כללי; יש לדאוג לשלוח את הצוואה לחברת הביטוח לפני מות המצווה. אמנם במקרים אחדים בתי המשפט ריככו תנאי זה והכירו גם בצוואה שניתנה לגביה הודעה לחברת הביטוח לאחר מות המצווה, אולם בשאלה זו קיימת מחלוקת פוסקים ומוטב לא להתגרות בגורל [ע”א 5027/90 מילשטיין נ’ אקווה, מז(3) 560 (1993); ע”א 3807/90 פישר נ’ תמר קופת תגמולים מרכזית ליד בנק דיסקונט לישראל בע”מ, פ”ד מז(5) 104, 109 (1993); ע”א 233/98 כץ נ’ מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים, פד”י נד(5) 493, 505 (2000); ע”מ (מחוזי – ירושלים) 1030/06 פלונית נ’ בנק הפועלים בע”מ (ניתן ביום 21/9/06);  תמ”ש (ת”א) 10421-06-12 ד”ר י’ נ’ עיזבון המנוחה ט’ (ניתן ביום 15/11/12); ת”ע (ב”ש) 660/09 ע.ב. נ’ י.ח. (ניתן ביום 3/7/12); ת”ע (חי’) 37083-03-13 עיזבון המנוח ד. ב. ז”ל נ’ כ. ב. (ניתן ביום 23/4/14)].

  על כן מומלץ שאדם יערוך מדי תקופה בחינה  כוללת של הוראות המוטבים בפוליסות הביטוח שלו וייתן דעתו על השלכותיהן לאחר מותו; בייחוד בעת עריכת צוואה.

  מאת עו”ד יצחק פרנלדס ועו”ד ארתור בלאייר

  alina.k.adv@gmail.com

  Our Facebook Page 054-5227808


  שיתוף:

  ×