משרדנו: התקשורת 5, אשדוד | טלפון. 054-5227808  | מייל. alina.k.adv@gmail.com
כל הזכויות שמורות © איציק איתן משרד עורכי דין | בניית אתרים | תחזוקת אתר

פניה לעורכי דין

  נושא

  שם מלא *

  טלפון *

  דוא"ל *

  הודעה *

  משפט עסקימשפט עסקי, ביטוח ונזיקיןדיני עבודהדיני עבודהדיני משפחהדיני משפחה וירושהתאונות עבודותתאונות עבודה ומחלות מקצועמשרד הפניםמשרד הפנים והסדרת מעמד הישראל

  צוואות וירושות

  הצוואה נמנית עם המסמכים המשפטיים החשובים שיכול אדם לערוך בחייו, וחוק הירושה מכיר במספר סוגים של צוואות. להיעדרה של צוואה עשויות להיות משמעויות מרחיקות לכת; כך, לעתים חלוקת העיזבון בהתאם לקבוע בדין (היינו, שלא על פי צוואה) עלולה להשליך באופן דרמטי על יחסיהם של בני המשפחה הנותרים אחרי הנפטר. אל משרדנו הגיע מקרה שבו נפטר אדם בלא שהותיר אחריו צוואה, ואלמנתו נתבקשה על ידי אחד מילדיה למכור את הדירה שבה התגוררה, על מנת שאותו בן יוכל לקבל את חלקו בעיזבון המנוח המגיע לו על פי הדין. מדובר היה באנשים פשוטים (האלמנה והמנוח) שהדירה הייתה כל רכושם.

  מקרה מצער זה יכול היה להימנע לו ההורים דאגו להקדים ולערוך צוואה הדדית, והוא מלמד על חשיבותה של פעולת עריכת צוואה עבור כל אדם, אמיד כעני. במסמך הצוואה שולח אדם את ידו לאחר מותו ומביא להשפעה גדולה על אלו הנותרים בחיים אחריו. כך, באמצעות צוואה ערוכה כדין ותקפה יכול אדם להוריש את הונו ורכושו ולחלק את עיזבונו בין הקרובים לו כראות עיניו, להעדיף אחד ולקפח את האחר. כדברי כבוד השופט נ’ הנדל, “חוק הירושה איננו מגביל את חירותו של מצווה להפלות בין ילדיו, ועל המבקש לשלול תוקף של צוואה שכזו להראות את הבסיס לכך על פי הדין. ואולם, אין המשפט יכול, ואף איננו מתיימר, לתת מענה מקיף לשאלות שמעוררים מצבים קשים בחיי משפחה” [בע”מ 4990/12 זילברסון נ’ זילברסון, סעיף 9 להחלטה (ניתנה ביום 13/11/12)].

  בחינת הצוואה – כשרותה, כשירות המצווה, צורתה ותוכנה – נעשית אך לאחר פטירת המצווה. על כן חשיבות רבה, לעתים מכרעת, נודעת לניסוח הצוואה. חשוב כי נוסח המסמך יהיה מדויק, יסודי, ממצה ובעיקר – בהיר וכזה שאינו סובל מספר פירושים סותרים; וכי ייתן ביטוי למכלול הנסיבות וההיבטים האפשריים של נכסי העיזבון וזכויות הנותרים בחיים – הכל לשם מניעת מריבות, סכסוכים משפטיים ומאבקים כואבים ויקרים בבתי משפט. טעויות בעריכת הצוואה עלולות להסב נזקים חמורים ולפעמים אף להביא לבטלות הצוואה ולאי-כיבוד רצון הנפטר לגבי אשר ייעשה ברכושו לאחר מותו.

  טעות צורנית בעריכת הצוואה אף יכולה להביא להעברת נטל ההוכחה לכתפי מבקש קיום הצוואה, לדחיית מתן צו קיום צוואה לשנים ארוכות או להעברת התיק לדיון בבית המשפט. למשרדנו ניסיון בתחום הירושות, עריכת הצוואות וניהול עיזבונות, לרבות בכל הקשור בהתדיינות בבתי המשפט בנוגע להתנגדות למתן צו קיום צוואה או צו ירושה.

  מאמרים בנושא

  ×