משרדנו: התקשורת 5, אשדוד | טלפון. 054-5227808  | מייל. alina.k.adv@gmail.com
כל הזכויות שמורות © איציק איתן משרד עורכי דין | בניית אתרים | תחזוקת אתר

פניה לעורכי דין

  נושא

  שם מלא *

  טלפון *

  דוא"ל *

  הודעה *

  עד לא מזמן הדין הנוהג היה שרק האב חייב במזונות ילדיו ההכרחיים, וזאת ללא תלות בהסדרי הראיה והמשמורת, ומבלי להתחשב במצבם הכלכלי וכושר השתכרותם של שני ההורים.

  זה היה הדין בעבר. בחודש יולי 2017 חלה רעידת אדמה בעניין מזונות הילדים כאשר בית המשפט העליון שינה את הדין הנוהג, וקבע שיחול שוויון בקשר עם חובת תשלום מזונות ילדים כאשר הם מצויים במשמורת משותפת בפועל והשתכרות ההורים שווה או דומה.

  בית המשפט העליון ראה כהפליה החיוב האב במזונות באופן בלבדי אך ורק מחמת היותו גבר, וקבע  שהחיוב במזונות יחול על האב ועל האם בהתאם לנוסחה שתשקלל את הנסיבות הרלוונטיות ותביא לשוויון בין ההורים.

  אותה נוסחה משקללת שני גורמים עיקריים:

  הראשון הכנסתו הכוללת של כל אחד מהצדדים מכל המקורות (משכורת, הכנסה נכסים, חסכונות, פוטנציאל השתכרות וכיו”ב).

  השני הסדרי הראיה היוצאים מהמשמורת המשותפת על הקטינים מתקיימים בפועל (לא די בקביעה פורמלית של “משמורת משותפת” אלא על זו להתקיים ממש).

  יחד עם שינוי הדין גם עבר מהעולם הכלל לפיו דמי המזונות ישולמו מהאב לידי אם, והעליון קבע מעתה ישולמו המזונות לידי ההורה שיוגדר כהורה מרכז אשר יהא אחראי לתשלום ההוצאות בגין הילדים.

  בית המשפט העליון הציע גם פתרונות אחרים כגון פתיחת חשבון בנק מיוחד שבו יפקידו שני ההורים את חלקם בהוצאות הנוספות, אשר ינוהל על-פי תנאים שיקבע בית המשפט.

  יש לציין, כי בתי הדין הרבניים אינם מיישמים פסיקה חדשה זו של בית המשפט העליון והם ממשיכים לפסוק מזונות קטינים לפי הדין העברי.

  הדין העברי קובע שמזונות ילדים הכרחיים עד הגיעם לגיל 15 יחולו על האב בלבד, ואילו מזונות מדין צדקה (מגיל 15 ומעלה) יחולו על האב ועל האם יחדיו.


  שיתוף:

  ×