משרדנו: התקשורת 5, אשדוד | טלפון. 054-5227808  | מייל. alina.k.adv@gmail.com
כל הזכויות שמורות © איציק איתן משרד עורכי דין | בניית אתרים | תחזוקת אתר

פניה לעורכי דין

  נושא

  שם מלא *

  טלפון *

  דוא"ל *

  הודעה *

  בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, ולפסיקת בתי הדין לעבודה, קיימים מיקרים בהם התפטרות של עובד הינה בדין מפוטר. היינו, עובד למרות שהתפטר יהיה זכאי לזכויות כאילו פוטר, היינו לקבלת פיצויי פיטורים. ברשימה קצרה זו נמנה חלק ממקרים אלו.

  הרעת תנאים

  חוק פיצויי פיטורים קובע ששעה שעובד התפטר מחמת הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין זה כפיטורים. נסיבות כאלה יכולות להיות הפחתה חד צדדית בשכר, קיצוץ היקף המשרה, העברה לאתר עבודה מרוחק ועוד כהנה וכהנה.

  יש להדגיש כי טרם ההתפטרות על העובד להתריע בפני המעסיק על ההרעה בתנאים וכי יתפטר בדין מפוטר אם לא יתוקן המצב.

  יובהר עוד כי חייבת להיות סמיכות זמנים בין ההתפטרות להרעה בתנאים, ולא ניתן להמתין תקופה ממושכת טרם ההודעה על התפטרות בדין מפוטר, כיוון שאז בית הדין לעבודה יראה כאילו התנתק הקשר הסיבתי בין ההרעה לבין ההתפטרות.

  נסיבות שאינן מאפשרות להמשיך בעבודה

  חוק פיצויי פיטורים קובע שניתן להתפטר בדין מפוטר מחמת נסיבות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודה. נסיבות כאלה הן, למשל, הפרה מתמשכת של זכויות העובד שבדיני העבודה, התעמרות של המעסיק בעובד, השפלות ואלימות וקללות במקום העבודה.

  Businessmen head to head

  התפטרות מחמת מצב בריאותי

  במקרים בהם עובד התפטר מחמת מצב בריאותי, שלו או של בן משפחתו, שבגללו אינו יכול להמשיך בעבודתו. יודגש כי חייב להיות קשר ישיר בין המצב הרפואי הנטען לבין המניעה להמשך העבודה, ופסיקת בתי הדין לעבודה בוחנת את השאלה האם ההתפטרות מטעמי בריאות הייתה מוצדקת. התפטרות בעקבות מעבר מקום מגורים

  התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו, בתנאים מסוימים, יראו בה כהתפטרות בדין מפוטר. בין הסיבות: מעבר עיר אחרת הרחוקה מעל 40 ק”מ ממקום המגורים הקודם באופן המגדיל המרחק למקום העבודה; מעבר לעיר אחרת עקב נישואין; מעבר ליישוב חקלאי מיישוב שאינו חקלאי.

  אי חידוש חוזה עבודה

  עובד אשר היה מועסק בחוזה לתקופה מוגדרת מראש, והעסקתו לא חודשה עם תום התקופה, יש לראות בכך כפיטורים. ראוי להדגיש כי אם הוצע לעובד שתמשיך העסקתו והוא סירב הוא לא יהיה זכאי לפיצויים.

  התפטרות של הורה

  בהתאם לקבוע בחוק, לעובדת זכות להתפטר מעבודתה במהלך 9 חודשים מיום הלידה כדי לטפל בתינוק, והתפטרות זו דינה כפיטורים לעניין חוק פיצויי פיטורים. יש להיזהר שלא למצוא עבודה חדשה בסמוך להתפטרות מסיבה זו, כיוון שאם המעסיק יגלה הוא יהא זכאי לדרוש לקבל פיצויי הפיטורים בחזרה.

  במאמר זה הוצגו בתמצית מקרים של התפטרות בדין מפוטר, על מנת לבחון את המקרה לגופו של עניין יש לפנות להתייעצות לעורך דין הבקיא בתחום ענייני עבודה.

   

   


  שיתוף:

  ×