משרדנו: התקשורת 5, אשדוד | טלפון. 054-5227808  | מייל. alina.k.adv@gmail.com
כל הזכויות שמורות © איציק איתן משרד עורכי דין | בניית אתרים | תחזוקת אתר

פניה לעורכי דין

  נושא

  שם מלא *

  טלפון *

  דוא"ל *

  הודעה *

   

  כניסה להליך פשיטת רגל יכול להביא לעיכוב הליכים זריז ותקווה למחיקת חובות תוך 18 חודשים

   

  חובות כבדים? הליכי הוצאה לפועל אינם הפתרון

  סיבות שונות מביאות אנשים להיקלע לחובות כבדים. חייבים רבים שאינם מסוגלים לפרוע את חובם עומדים בייאוש ובחוסר אונים אל מול הליכים לא נעימים, לשון המעטה, של הוצאה לפועל שננקטים על-ידי נושים, החל מעיקול על שכר עבודה, איסור יציאה מהארץ, שלילת רישיון נהיגה, וכלה בביקורים של קבלני הוצל”פ גברתנים המוציאים מהבית נכסים מעוקלים.

  ניסיון החיים מלמד שהסיכוי של אדם שנפל לתהום החובות הכבדים להיחלץ ללא סיוע – אינו גבוה. על החובות מצטרפים ריביות חריגות, הצמדה ושכר טרחת עורכי הדין של הנושים, ואלה מנפחים את סכום החוב המקורי לבלי הכר: לעתים גם חייבים העומדים בצו תשלומים שנקבע בהוצאה לפועל בקושי מצליחים להפחית ממנו, וככל שעובר הזמן נגררים בבטחה אל תוך ייאוש החובות התופחים. חייבים רבים המתמודדים עם הליכי הוצאה לפועל מהרה למדים שדינו של חוב העומד על כמה עשרות אלפי שקלים לתפוח בפרק זמן לא רב, לאחר הוספת ריביות והצמדות, ולעלות מספר מונים; ואם לא משלמים בזמן, עלול הסכום לגדול גם פי עשרה.

  הדין מודע לייאושם של אנשים שנקלעו לתהום של חובות שאין ביכולתם לפרוע, ובמקרים המתאימים הוא נכון להעניק לחייבים גלגל הצלה. לשם כך נועדו הליכי פשיטת הרגל. בתי המשפט קבעו כי מתן אפשרות לפשיטת רגל “הוא מטבעו חסד, בעל היבטים חברתיים ואנושיים… כאשר חברה מתוקנת רואה בהושטת קרש הצלה לחייבים ובגאולתם מהשתעבדות מתמשכת לחובות אין קץ ערך חשוב”.

   

  ההתחלה: עיכוב הליכים וביטול הגבלות

  חוק ההוצאה לפועל מאפשר לחייב לבקש ולקבל, תוך זמן קצר מאוד מרגע פנייתו ללשכת הוצל”פ, עיכוב של הליכי הגבייה וההגבלות שהוטלו במסגרתם, זאת לתקופה של עד שלושה חודשים, כאשר הבקשה נועדה לאפשר לחייב שהות כדי לנקוט הליכי פשיטת רגל. משמעות עיכוב ההליכים היא שבמהלך אותם שלושה חודשים הנושים לא יוכלו להמשיך לעקל לחייב את חשבון הבנק, את משכורתו, את רכושו, או להטיל עליו הגבלות שונות כגון מניעה מלחדש רישיון נהיגה ועוד. חיתוך כ אשראי

  דרך פעולה אחרת היא פנייה לבית המשפט בבקשה לעיכוב הליכי גבייה ולביטול הגבלות למשך חודש וחצי, באמצעות מינוי כונס זמני לנכסי החייב. בקשה זו מוגשת שלא בהתאם לפרוצדורה הרגילה, שאורכת זמן לא מועט, ולפיה ראשית יש לפנות לכונס הנכסים הרשמי, לשלם אגרה ולקבל את אישורו לפתיחת תיק פשיטת רגל בבית המשפט.

  דרך זו, מינוי כונס נכסים זמני, מומלצת לחייבים שלהם תיקי הוצל”פ רבים כאשר בכולם הנושים הטילו הגבלות ועיקולים, לכן התמודדות עם כל תיק בנפרד תגזול זמן רב ומשאבים ניכרים. מציאות זו מוכרת היטב לחייבים שנושיהם הרבים דואגים להטיל עיקולים על משכורתם בכל תיק ותיק ולחייבים שמנועים מלחדש את רישיונות הנהיגה שלהם בשל הגבלות שהוטלו עליהם ביותר מתיק אחד.

  במקרים כאלה אם החייבים יפעלו לעיכוב הליכים ולהסרת הגבלות בכל תיק ותיק, המלאכה תיקח חודשים, לכן מוטב לבקש כינוס נכסים זמני לצורך ריכוז ההליכים.

  גם כאן ניתן לקבל את ביטול הליכי הגביה תוך פרק זמן קצר של ימים ספורים.

   

  אל תוך הליכי פשיטת רגל ומחיקת חובות תוך 18 חודשים

  הליכי פשיטת הרגל עשויים להעניק הגנה מלאה לחייבים מפני נושיהם (למי שנמצא ראוי), ובהתאם לדין חייב המוכרז בסופו של דבר פושט רגל יכול לקבל הזדמנות למחוק את חובותיו, כולם או חלקם הגדול.

  הליכי פשיטת הרגל נפתחים בבקשה ל”צו כינוס”. עם סיום בחינת הבקשה על-ידי כונס הנכסים הרשמי ואישורה על-ידו כעומדת בתנאים הפורמליים של מילוי טפסים רבים וצירוף אסמכתאות מתאימות, המשך בירור הבקשה להכריז על החייב פושט רגל מועבר לבית המשפט המחוזי. בית המשפט נותן החלטה בדבר צו לכינוס נכסי החייב.

  משמעותו של צו הכינוס היא עיכוב הליכי הגבייה הננקטים בידי כלל הנושים כנגד החייב וביטול הגבלות שהושתו עליו. עיקולים שהוטלו על נכסי החייב ומשכורתו אינם עוד, כמו גם ההגבלות על רישיון הנהיגה, ומעוכבים הליכי עיקול מיטלטלין.

  אם החייב צריך לשלם דמי מזונות, עם מתן צו הכינוס על-ידי בית המשפט המחוזי החייב חדל מתשלומם. רק כאשר הגרושה תגיש לבית המשפט בקשה לקצוב לה מזונות, התשלום יתחדש בשיעור שייקבע על-ידי בית המשפט ,שלרוב קטן יותר מגובה המזונות ששולמו לפני ייזום הליכי פשיטת הרגל.

  יצוין שלמרות ההפחתה האפשרית בשיעור תשלום המזונות, חוב המזונות עצמו אינו ניתן למחיקה בהליכי פשיטת רגל (אלא במקרים קיצוניים במיוחד). כלומר, גם אם יימחקו חובותיו האחרים של החייב הוא יהיה מחויב לפרוע את חוב המזונות שצבר.

  צו הכינוס קובע כמה על החייב לשלם כל חודש בגין חובותיו. חשוב להבין שאין קשר בין סכום החובות לגובה התשלום החודשי שנקבע לאחר מתן צו הכינוס. הסכום מחושב בהתאם להכנסות והוצאות החייב ובהתחשב בנסיבותיו האישיות כגון מצב רפואי ומשפחתי, גיל, השכלה וכדומה. כך אדם שצבר חובות במיליוני שקלים, עשוי לשלם מדי חודש לקופת הכינוס (לאחר מתן צו כינוס) כ-500 שקלים, ואילו חייב אחר שחייב כמאה אלף שקלים אפשר שישלם 2,000 ₪ לחודש.

  למעט כמה חריגים, מרגע מתן צו כינוס – וזה העיקר – אף נושה לא יוכל לקבל סעד מבית משפט או לשכת הוצאה לפועל כנגד החייב, ולא יתאפשר לאף נושה לפתוח בהליכים משפטיים בעניין חוב של החייב כלפיו, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיראה לקבוע. עם זאת, “נושים מובטחים” – מי שקיבלו מהחייב שיעבוד על נכס להבטחת פירעון החוב (למשל משכנתא)  – יוכלו לממש את הנכס.

  לאחר שהחייב מוכרז פושט רגל, וטרם שבית המשפט קיבל החלטה אם להפטירו מחובותיו, יוטלו עליו הגבלות שונות: תישלל ממנו הזכות להשתמש בכרטיס אשראי; לא יוכל לייסד חברה, שותפות, עמותה; לעתים יוצא נגדו צו עיכוב יציאה מן הארץ שיעמוד בתוקפו עד לסיום הליכי פשיטת הרגל.

   

  הסוף – מחיקת החובות

  לאחר רפורמה מקיפה שבוצעה באחרונה הדין קובע, בקשר עם הליכי פשיטת הרגל, כי ההליך קצוב בזמן למשך כ-18 חודשים. לאורך תקופה זו על החייב להגיש דו”חות חודשיים מסודרים על גובה הכנסותיו והוצאותיו, וכן לשלם באדיקות בהתאם לצו החיוב שנקבע לו.

  בנוסף על החייב להתייצב לחקירה אצל מנהל מיוחד (עורך-דין שמתמנה על-ידי בית המשפט), ותפקידו לבדוק שהחייב צבר את חובותיו בתום לב, ובין היתר שלא נטל חובות תוך כוונה מראש שלא להחזירם.

  אם החייב מתנהל לכל אורך התקופה בהתאם להוראות בית המשפט והמנהל המיוחד, וכאשר נמצא כי אין לו אפשרות ממשית להחזיר את החוב (בגלל היקף החובות אל מול הכנסותיו, גילו, מצבו הבריאותי או הנפשי, השכלתו ועוד), בקשתו להיות מוכרז פושט רגל עשויה להתקבל, וחובותיו יימחקו. חותמת

  לעתים עצם הכניסה להליך פשיטת רגל יכולה להביא למחיקת חובות כבירים בהצעת הסדר נמוכה מאוד לפיה ישולם רק חלק קטן מהחוב. מאחר ששכרו של המנהל המיוחד משולם מקופת הכינוס, קרי מהכספים שהוא מצליח לגבות מפושט הרגל, הצעת ההסדר תדיר משרתת את האינטרס שלו לגבות משהו ממנו יגזור שכרו. גם לנושים שהתייאשו מקבלת כספים מהחייב, אינטרס לקבל את ההצעה, זאת כדי לקבל מעט מאשר להיוותר עם כלום.

   

  פשיטת רגל ודירה בבעלות החייב

  פסיקת בית המשפט העליון קבעה כי במקרה של מינוי כונס נכסים לאחד מבני זוג שבבעלותם דירת מגורים, הופך בן הזוג השני לדייר מוגן בדירה, והדירה נמכרת כ”תפוסה”. כלומר, לרוב לא ניתן לפנות את הדייר המוגן מהנכס. התוצאה המעשית היא שהחייב ומשפחתו נותרים לגור בדירה ושווי המכירה של הדירה צונח באופן ניכר, לעתים כדי 50%, שכן מי ירצה לקנות דירה עם אישה וילדים שתקועים בה למשך שארית חייהם.

   

  מאת עוה”ד יצחק איתן (פרנלדס)

  דוא”ל:  alina.k.adv@gmail.com

   


  שיתוף:

  ×