משרדנו: התקשורת 5, אשדוד | טלפון. 054-5227808  | מייל. alina.k.adv@gmail.com
כל הזכויות שמורות © איציק איתן משרד עורכי דין | בניית אתרים | תחזוקת אתר

פניה לעורכי דין

  נושא

  שם מלא *

  טלפון *

  דוא"ל *

  הודעה *

  משפט עסקימשפט עסקי, ביטוח ונזיקיןדיני עבודהדיני עבודהדיני משפחהדיני משפחה וירושהתאונות עבודותתאונות עבודה ומחלות מקצועמשרד הפניםמשרד הפנים והסדרת מעמד הישראל

  משרד הפנים ודיני הגירה

  משרדנו עוסק דרך קבע בייצוג מבקשי מעמד בישראל מכוח חוק השבות, חוק האזרחות וחוק הכניסה לישראל.

  מבקשים רבים שבקשותיהם נדחות על-ידי משרד הפנים סוברים בטעות כי מדובר בסוף פסוק וכי אין כל אפשרות לשנות את החלטות המדינה.

  אך הניסיון מלמד שבמקרים לא מעטים ייצוג משפטי מקצועי בתחום הסדרת מעמד בישראל יכול גם יכול להביא לביטול החלטות שרירותיות ובלתי מבוססות, למיצוי זכויות מבקשי המעמד ולתוצאה הרצויה – קבלת מעמד בישראל.

  סוגיות שתדיר מתעוררות בהקשר זה ושמשרדנו אוחז בהן התמחות ייחודית:

  הוכחת יהדות לצורך הכרה בזכות עלייה לישראל

  הסדרת מעמד מתוקף נישואין לישראלי

  הסדרת מעמד מתוקף קשר של ידועים בציבור עם ישראלי

  עבר פלילי וחוק השבות

  המרת דת וחוק השבות

  הסדרת מעמד להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי

  אימוץ וחוק השבות

  קבלת מעמד מטעמים הומניטריים

  משרדנו מייצג לקוחות מול משרד הפנים על כל נציגיו, לרבות ועדות מקצועיות שפועלות מטעמו, ובכל הערכאות המשפטיות, ובהן בתי דין למשמורת, בתי דין לעררים, בתי משפט לעניינים מנהליים ובית המשפט העליון.

  מאמרים בנושא

  ×